Michał Karaś

radca prawny

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom.

Zakres praktyki

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

Sprawy cywilne

Zastępowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych w tym również sprawach rodzinnych i z zakresu prawa pracy.

Sprawy gospodarcze

Udzielanie porad prawnych, wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, konstruowanie i opiniowanie umów, wspracie w negocjacjach.

Sprawy administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, zastępstwo przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.

Michał Karaś

Kancelaria Radcy Prawnego

ulica Piłsudskiego 10

72-600 Świnoujście

telefon: +48 601-311-008, tel./fax: +48 91-321-57-60

[email protected]

Kontakt z kancelarią

Formularz kontaktowy nie zapewnia poufności komunikacji z kancelarią.

Proszę nie przesyłać w nim ważkich informacji.

Dla osób korzystających z oprogramowania do szyfrowania poczty elektronicznej (PGP/GnuPG) udostępniam klucz publiczny.